Ergonomia

 

 

Badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu

 

       

 

Tytuł Projektu: Mobilne centrum ergonomii - badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu

Nr działania: Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”

Działanie: 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Poddziałanie: 6.6.1 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Okres realizacji: 01.03.2018 - 30.06.2019

Liczba osób objętych wsparciem: 259

Wartość Projektu: 990 212,50 zł

Wartość dofinansowania: 940 295,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 841 680,62 zł

 

Kontakt:

Monika Skibińska

monika.skibinska@tsp-instytut.pl

518 328 575