Akademia Kompetencji Informatycznych

 

 

Przejdź do strony www Projektu Zapytania ofertowe

Harmonogram Projektu

 

 

Przejdź do strony www Projektu Zapytania ofertowe

Harmonogram Projektu

 

Nr działania: Oś priorytetowa 8 „Edukacja”

Działanie: 8.2 „Uczenie się przez całe życie”

Okres realizacji: 14.12.2015 - 18.12.2016

Liczba osób objętych wsparciem: 192

Kwota dofinansowania: 618 000,00 zł

 

Kontakt:

Monika Mójta

monika.mojta@tsp-instytut.pl

518 328 530