Szkolenia rozwojowe

Chcesz poszerzać ich kompetencje zarządcze, interpersonalne, zawodowe i wzmocnić ich potencjał? TSP Instytut oferuje dedykowane programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta. Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy nauczą się m.in. skutecznej komunikacji i pracy w zespole, pracy z trudnym klientem, asertywności, efektywnego zarządzania czasem pracy lub rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.

 

 

Grupy szkoleniowe 10 – 16 osobowe.

Czas trwania szkolenia uzależniony od tematyki oraz indywidualnych potrzeb. 

 

Przykładowe tematy szkoleń:

 

 • Konstruktywne prowadzenie rozmów z pracownikami

 • Strategia prezentacji

 • Zarządzanie projektem

 • Kreatywne techniki rozwiązywania problemów

 • Radzenie sobie ze stresem w pracy

 • Konstruktywne wykorzystanie konfliktów

 • Kreowanie wizerunku firmy jako pożądanego pracodawcy

 • Efektywna komunikacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie międzykulturowym 
 • Efektywność osobista i efektywne zarządzanie czasem
 • Autoprezentacja - tworzenie profesjonalnego wizerunku
 • Skuteczne komunikacja interpersonalna w zespole

Szkolenia fachowe Szkolenia EFS

 

Kontakt:

Grzegorz Krzeszowiak

katarzyna.karbowska@tsp-instytut.pl

502 987 888