Ekonomia społeczna dla pracodawców

TSP Instytut w ramach współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oferuje przedsiębiorcom następujące wsparcie:

- Audyt stanowisk pracy – oceniamy możliwości poszczególnych stanowisk pracy pod kątem możliwości wprowadzenia podmiotów ekonomii społecznej

- Rekrutacja i przygotowanie personelu – zapewniamy wsparcie w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów spełniających kryteria pod kątem członkostwa w PES

- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji – przygotowujemy dokumentację umożliwiającą zatrudnienie osób

- Organizacja miejsc pracy – doradzamy jak przygotować miejsca pracy dla poszczególnych grup zawodowych kierowanych jako PES, lub osoby niepełnosprawne

- Rozliczenia finansowe -  przygotowujemy personel pracodawcy do właściwego prowadzenia dokumentacji finansowej i rozliczania osób zatrudnionych w ramach PES

 

Kontakt:

Anna Zarzycka

anna.zarzycka@tsp-instytut.pl

601 827 651