Projekt AKI zakończony sukcesem!

Szkolenia finansowane z EFS

W listopadzie, po blisko roku intensywnych działań, zakończyliśmy z sukcesem nasz autorski projekt "Akademia Kompetencji Informatycznych" - pozdrawiamy 192 zadowolonych uczestników :)

15360 osobogodzin szkoleń, 3 tematy szkoleniowe (podstawy obsługi komputera, programowanie, grafika), ponad 3000 litrów wypitej kawy, 3 zniszczone laptopy-to wszystko złożyło się na końcowy efekt, jakim jest 192 zadowolonych uczestników Projektu. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych 96 seniorów, uczestników szkolenia "podstawy obsługi komputera", którzy przełamali lęk przed nieznanym i dzisiaj potrafią swoją wiedzą informatyczną zadziwić niejednego młokosa. Najbardziej satysfakcjonujący dla nas jest fakt, że każdy z seniorów zdał egzamin końcowy, co skutkowało otrzymaniem certyfikatu ECCC. Do dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem Państwa zapału, odwagi i niespotykanej energii. Dziękujemy!