Szkolenia

fachowe i rozwojowe

Powszechnie wiadomo, że edukacja oraz rozwój osobisty, odgrywają kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Istnieje więc przekonanie, iż czym wyższe wykształcenie, tym większa szansa na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, coraz częściej okazuje się, że poziom edukacji nie jest przystosowany do wymogów rynku pracy, a absolwenci uczelni wyższych mają duże trudności z podjęciem zatrudnienia. Ludzie młodzi kończący edukację skazani są na aktywne poszukiwanie pracy, często niezgodnej z ukończonym kierunkiem studiów wyższych czy chociażby szkoły średniej. Szacuje się, że odsetek ludzi młodych, którzy pozostają bez zatrudnienia przez rok od zakończenia edukacji sięga blisko 30%.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych absolwentów w ramach naszych działań prowadzimy warsztaty oraz doradztwo w obszarze świadomego zarządzania karierą. Podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie przygotowania młodych ludzi do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz świadomego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Prowadzone przez nas zajęcia dotykają bezpośrednio obszaru strategii poszukiwania pracy, oraz strategii rozwoju kariery.

Szkolenia fachowe Szkolenia rozwojowe Szkolenia EFS

 

Kontakt:

Katarzyna Karbowska

katarzyna.karbowska@tsp-instytut.pl

502 987 888