Ekonomia społeczna

pracodawcy, podmioty ekonomii społecznej

Nowoczesnym sposobem na outsourcing procesów występujących w przedsiębiorstwie, czy rozwój nowych obszarów w zakresie działalności przedsiębiorstwa są podmioty ekonomii społecznej.

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna łączy cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowią przedsiębiorstwa społeczne.

Ważną funkcją ekonomii społecznej jest nie tylko działalność handlowa czy produkcyjna, ale integracja i rozwój społeczności, a przedsiębiorstwo społeczne działa głównie dla ludzi, a nie tylko i wyłącznie dla zysku. Jednym z podmiotów „ekonomii społecznej” są spółdzielnie socjalne – ich głównym założeniem jest społeczna i zawodowa reintegracja członków. Spółdzielnie socjalne są zakładane przez osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ekonomia społeczna odpowiada wartościom i strategicznym celom Unii Europejskiej: spójność społeczna, pełne zatrudnienie i walka przeciwko biedzie i wykluczeniom społecznym, demokracja uczestnicząca, lepsze rządy i stały rozwój.

Obszarami, w których specjalizują się podmioty ekonomii społecznej są: dbałość o tereny zielone, gastronomia, usługi co-pakingu, usługi opiekuńcze, usługi przedszkolne, usługi medyczne, niania na godziny.

Podmioty ekonomii społecznej

Pracodawcy

 

Kontakt:

Anna Zarzycka

anna.zarzycka@tsp-instytut.pl

601 827 651